آشامیدن آب در حالت «تشنگی کاذب» مضر است

دستیار تخصصی طب سنتی گفت: آشامیدن آب در حالت تشنگی کاذب مضر است؛ آب سرد افزاینده عطش کاذب بوده و باید آب گرم نوشید البته تحمل عطش و خوردن کمی عسل می‌‌تواند برطرف‌کننده تشنگی کاذب باشد.

دکتر منیره سیدهاشمی درباره آداب نوشیدن آب اظهار کرد: هنگامی که طبیعت بدن در حال هضم غذا باشد, برای رقیق کردن و رساندن آن به سایر اعضا و کاهش حرارت، تشنگی حقیقی ایجاد می‌شود.
به‌گفته وی وقت آشامیدن آب در فرد با مزاج معتدل زمانی است که غذا شروع به هضم کرده است یعنی حداقل یک ساعت از خوردن غذا گذشته باشد.
این دستیار تخصصی طب سنتی تصریح  کرد: آشامیدن آب در حالت تشنگی کاذب مضر است و بهتر است با استنشاق هوای سرد و مضمضه با آب خنک و خوابیدن آن را برطرف کرد.
خوردن آب گرم و عسل به رفع تشنگی کاذب کمک می‌کند
سیدهاشمی متذکر شد: تشنگی کاذب از ترشحات چسبیده به جدار معده است که دفع آن نیازمند آب است اما نه آب سرد، چرا که آب سرد، افزاینده عطش کاذب بوده و باید آب گرم نوشید البته تحمل عطش و خوردن کمی عسل می‌‌تواند برطرف‌کننده تشنگی کاذب باشد.
وی خاطرنشان کرد: تا احساس تشنگی واقعی ایجاد نشده نباید آب نوشید, تشنگی واقعی هنگامی که بدن در حال هضم غذا است برای رقیق کردن و رساندن آن به سایر اعضا و کمک به هضم ایجاد می‌شود.

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است