دفع سموم از راه ادرار

مرحوم دکتر عبدالله احمدیه

بسیارى از مدرات گیاهى از جمله داروهاى مفید بوده و امروزه متروک گردیده و بفراموشى سپرده شده اند. در اینجا برخى از آنها را بطور اختصاصى معرفى مى کنم:

پیاز- از داروهاى مفید و داراى خواصى بسیار است.

در گذشته آب پیاز را در درمان سگ هار گزیده و دفع سم آن روزانه سه تا چهار سیر بمدت سه روز پیاپى به بیمار مى خورانیدند. در تمام کتب گذشتگان این گونه درمان را بسیار مؤثر نوشته اند.

آب پیاز را در بیمارى وبا و کلرین به مقدار چند سیر با سکنجبین آمیخته کم کم در روز به بیمار مى خورانیدند. این دارو محرک عمومى بدن و مقوى قلب و اعصاب و ضدعفونى کننده بوده و نیز کار سرم فیزیولوژیک را مى کرده و از وقوع قى کلا جلوگیرى مى نمود.

آب پیاز مددى بسیار خوب و دافع سموم بوده و یکى از داروهاى مفید ضد دیفترى مى باشد.

اینجانب نیز به بیماران بى بضاعت خود براى نگاهدارى قلب و دفع سموم و جلوگیرى از بروز قى دستور مى دادم مقدارى آب پیاز را با شربت قند آمیخته و کم کم به بیمار بخورانند نتایج همیشه خوب بود.

ترب- در گذشته آب ترب را به مقدار چند سیر روزانه جهت درمان سگ هارگزیده و دفع سم آن مى دادند و آن را بسیار مؤثر و مفید نوشته اند. آب ترب در دفع اسید اوریک و اوراتهاى بدن و سموم دیگر و نیز دفع بعضى از اقسام سنگ کلیه و عوارض کبدى و غیره بسیار نافع و مؤثر مى باشد.

شلغم- شلغم نیز همانند ترب مقوى و اصلاح کننده اعضاء و احشاء بوده بویژه نفخ ریه و برخى از اقسام بیمارى قند را علاج مى نماید.

سیر- سیر خواص بسیار داشته از داروهاى بى نظیر است. خوردن آن بهنگام گریپ بسیار خوب بوده و موجب ضد عفونى مى گردد.


منابع

راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گیاه درمانى)، ج 1

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است