تقطیر البول (Oliguria) و تکرّر ادرار (Frequency)

مرحوم دکتر عبدالله احمدیه

یکى از علل بروز این حالات ورم یا زخمى است که در مثانه ایجاد مى شود.

یکى دیگر از علل آن مى تواند ناراحتى ناشى از مصرف زیاد ادویه یا به اصطلاح غذاهاى «گرم» باشد. در چنین حالتى ادرار تند و تیز شده و مثانه را مى گزد و مى سوزاند. مثانه نمى تواند ادرار را در خود نگهداشته و عملا نیاز به دفع مکرر حاصل مى گردد. در درمان این بیمارى درنگ نباید کرد.

زیرا احتمال طولانى شدن آن و در نتیجه ابتلاء به قرحه مثانه و آلت وجود دارد. به اعتقاد متقدمین ممکنست عارضه در اثر «گرمى» اندام دیگر چون گرده و کبد باشد که ناشى از «سوء مزاج گرم» بوده و نشانه آن ادرار زردرنگ، تیز، تند و گرم و سوزان خواهد بود.

باید یادآور شد که اورام رحم و راست روده و غیره نیز سبب بروز این عوارض مى توانند باشند.

طب سنتى داروهاى بسیار و روش هاى مختلفى را براى درمان در اختیار داشته است:

- جویدن مقدارى تخم خیار و فروبردن شیره آنکه سوزش را کاهش مى دهد.

- استفاده از خیار، آب خیار، اسپرزه، بنفشه و عصاره هاى گیاهى با طبیعت سرد.

- ماندن مدتى در حمام که موجب دفع عرق مى گردد.

- میوه ها و غذاهاى «رطوبت زا» مانند هندوانه، خیار و ماست به ویژه در «سوء مزاجى هاى سرد و تر» که موجب افزایش ادرار مى شود.

- تجویز مصطکى، کندر، زنجبیل، انغوزه، زیره، جاوشیر، سقمونیا و مسرودیطوس

اگر عارضه از «سوء مزاج سرد» باشد در چنین حالتى ادرار سفید و بدون سوزش مى باشد. اگر سرما نیز اثر گذارد ادرار افزایش خواهد یافت. براى درمان، معجون ها و داروهاى با طبیعت گرم را باید تجویز نمود.

- در «سوء مزاج سرد» نسخه هاى مورد تجربه اینجانب به شرح زیر است:

1- جوشانده مرکب از ریشه ایرسا 2، بوزیدان 1 ل (براى مدت چند روز میل شود)

2- معجون گوگردى مرکب از گوگرد 4، کره 4، علک البطم 1 ل. (اجزاء را کوبیده و آمیخته و روزى 2 مثقال از آن خورده شود.)

این نسخه خاصه در رفع درد مفاصل و عوارض آن تأثیر بسیار دارد.


منابع

راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است