عوامل کاهش میل جنسی

الإمام علیّ علیه السلام :

ما کَثُرَ شَعرُ رَجُلٍ قَطُّ إلاّ قَلَّت شَهوَتُهُ .

امام على علیه السلام :

موى هیچ مردى زیاد نمى شود ، مگر آن که شهوتش کاهش مى یابد . (1)

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم :

مَنِ استَطاعَ الباءَةَ فَلیَتَزَوَّج ؛ فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلبَصَرِ ، وأحصَنُ لِلفَرجِ ، ومَن لَم یَستَطِع فَعَلَیهِ بِالصَّومِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءٌ. (2)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم :

هر کس توان همسر گرفتن دارد ، همسر گیرد ؛ چرا که بیشتر ، مایه فرو هِلیدنِ چشمان، و نگه داشتن دامن است. هر کس هم توان ندارد ، بر او باد روزه ؛ چرا که داراى نوعى عقیم کنندگى است.

الکافی عن محمّد بن یحیى رفعه: جاءَ إلَى النَّبِیِّ صلى  الله  علیه و  آله و سلّم رَجُلٌ فَقالَ : یا رَسولَ اللّه  ، لَیسَ عِندی طَولٌ فَأَنکَحَ النِّساءَ ؛ فَإِلَیکَ أشکُو العُزوبِیَّةَ . فَقالَ : وَفِّر شَعرَ جَسَدِکَ ، وأدِمِ الصِّیامَ . فَفَعَلَ فَذَهَبَ ما بِهِ مِنَ الشَّبَقِ .(3)

- به نقل از محمّد بن یحیى ، در حدیثى که سندش را به معصوم علیه السلام رسانْد -: مردى نزد پیامبر خدا آمد و گفت : اى پیامبر خدا! من توانایى مالى ندارم تا زنانى به همسرى گیرم . اینک از بى همسرى به پیشگاه تو شکایت مى آورم .

فرمود : «موى بدنت را وا گذار تا فراوان شود و پیوسته نیز روزه بگیر». او این کار را انجام داد و چیرگىِ شهوت وى از میان رفت .

المعجم الکبیر عن ابن عبّاس: شَکا رَجُلٌ إلَى النَّبِیِّ صلى  الله  علیه و  آله و سلّم العُزوبَةَ ، فَقالَ : ألا أختَصى؟

فَقالَ : لا ، لَیسَ مِنّا مَن خَصى أوِ اختَصى ، ولکِن صُم ، ووَفِّر شَعرَ جَسَدِکَ . (4)

المعجم الکبیر به نقل از ابن عبّاس: مردى نزد پیامبر خدا ، از بى زنى اظهار ناراحتى کرد و گفت : آیا خود را اخته کنم؟

فرمود : «نه . کسى که اخته باشد یا خود را اخته کند ، از ما نیست . روزه بدار و موى بدنت را وا گذار» .

الکافی عن حَنان بن سَدیر: دَخَلتُ عَلى أبی عَبدِ اللّه  علیه السلام وفی رِجلی نَعلٌ سَوداءُ .

فَقالَ : یا حَنانُ ، ما لَکَ ولِلسَّوداءِ؟ ! أما عَلِمتَ أنَّ فیها ثَلاثَ خِصالٍ : تُضَعِّفُ البَصَرَ ، وتُرخِی الذَّکَرَ ، وتورِثُ الهَمَّ؟ ومَعَ ذلِکَ مِن لِباسِ الجَبّارینَ .

قالَ : فَقُلتُ : فَما ألبَسُ مِنَ النِّعالِ؟

قالَ : عَلَیکَ بِالصَّفراءِ ؛ فَإِنَّ فیها ثَلاثَ خِصالٍ : تَجلُو البَصَرَ ، وتَشُدُّ الذَّکَرَ ، وتَدرَأُ الهَمَّ ، وهِیَ مَعَ ذلِکَ مِن لِباسِ النَّبِیِّینَ . (5)

- به نقل از حنان بن سَدیر: در حالى که کفش سیاه پوشیده بودم ، بر امام صادق علیه السلام وارد شدم.

فرمود : «اى حنان! تو را به رنگ سیاه ، چه کار؟! آیا نمى دانى که در آن ، سه ویژگى است : دیده را ضعیف مى کند ، آلت را سست مى سازد ، و اندوه مى آورد و افزون بر این ، جامه جبّاران است؟» .

گفتم : پس چه پاى افزارى بپوشم؟

فرمود : «بر تو باد زرد ؛ چرا که در آن ، سه ویژگى است : دیده را جلا مى دهد ، آلت را استحکام مى بخشد ، و اندوه را از انسان دور مى کند و افزون بر این ، از جامه هاى پیامبران است» .

عوامل تقویت نیروی جنسی

عنه علیه السلام: کُلُوا البِطّیخَ ؛ فَإِنَّ فیهِ عَشرَ خِصالٍ مُجتَمِعَةً : هُوَ شَحمَةُ الأَرضِ لا داءَ فیهِ ولا غائِلَةَ ، وهُوَ طَعامٌ ، وهُوَ شَرابٌ ، وهُوَ فاکِهَةٌ ، وهُوَ رَیحانٌ ، وهُوَ اُشنانٌ ، وهو اُدمٌ ، ویَزیدُ فِی الباهِ ، ویَغسِلُ المَثانَةَ ، ویُدِرُّ البَولَ .(6)

امام صادق علیه السلام: خربزه بخورید ؛ چرا که در آن ، ده ویژگى است : پیه زمین است ؛ نه دردى در آن هست و نه فسادى ؛ خوراک است ؛ آب است ؛ میوه است ؛ سبزى خوش است ؛ شست و شو دهنده است ؛ خورش است ؛ توان جنسى را مى افزاید ؛ مثانه را مى شوید؛ و ادرارآور است .

الإمام الصادق علیه السلام: الجَزَرُ أمانٌ مِنَ القولَنجِ ، وَالبَواسیرِ ، ویُعینُ عَلَى الجِماعِ .(7)

امام صادق علیه السلام: زردک ، مایه ایمنى از قولنج و بواسیر است و به جماع ، کمک مى کند .

عنه علیه السلام: أکلُ الجَزَرِ یُسَخِّنُ الکُلیَتَینِ ، ویُقیمُ الذَّکَرَ . (8)

امام صادق علیه السلام: خوردن زردک ، کلیه ها را گرم مى کند و آلت را بر مى خیزاند .

روی عن رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم فی خَواصِّ التَّمرِ البَرنِیِّ: هذا جَبرَئیلُ یُخبِرُنی أنَّ فی تَمرَتِکُم هذِهِ تِسعَ خِصالٍ : تَخبُلُ الشَّیطانَ ، وتُقَوِّی الظَّهرَ ، وتَزیدُ فِی المُجامَعَةِ . (9)

روایت شده از پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم درباره خواص خرماى بَرْنى: اینک این جبرئیل است که به من خبر مى دهد که در این خرمایتان ، نُه ویژگى است . [از آن جمله] شیطان را سرگشته مى کند، پشت را قوى مى سازد و بر توان نزدیکى مى افزاید .

رسول الله صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: قالَ جَبرَئیلُ : التَّمرُ البَرنِیُّ . . . یَزیدُ فی ماءِ فَقارِ الظَّهرِ . (10)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: جبرئیل مى گوید : «خرماى بَرْنى . . . بر آبِ ستون فقرات مى افزاید» .

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: کُلُوا التّینَ الرَّطبَ وَالیابِسَ ؛ فَإِنَّهُ یَزیدُ فِی الجِماعِ ، ویَقطَعُ البَواسیرَ ، ویَنفَعُ مِنَ النِّقرِسِ وَالإِبرِدَةِ . (11)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: انجیر ، تازه و خشک ، بخورید ؛ چرا که بر قدرت همبسترى مى افزاید ، بواسیر را ریشه کن مى کند و براى درمانِ نقرِس و سردى مزاج ، سودمند است .

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: عَلَیکُم بِالبِطّیخِ ؛ فَإِنَّ فیهِ عَشرَ خِصالٍ : هُوَ طَعامٌ ، وشَرابٌ ، واُشنانٌ ، ورَیحانٌ ، ویَغسِلُ المَثانَةَ ، ویَغسِلُ البَطنَ ، ویُکثِرُ ماءَ الظَّهرِ ، ویَزیدُ فِی الجِماعِ ، ویَقطَعُ البُرودَةَ ، ویُنَقِّی البَشَرَةَ . (12)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: بر شما باد خربزه ؛ چرا که در آن ، ده ویژگى است : خوردنى است ؛ آشامیدنى است ، شستشو دهنده است ؛ خوش بوکننده است ؛ مثانه را مى شوید ؛ شکم را مى شوید ؛ آب کمر را فراوان مى سازد ؛ نیروى همبسترى را مى افزاید ؛ سردىِ مزاج را از میان برمى دارد؛ و پوست را تمیز مى کند .

الإمام الصادق علیه السلام: کُلُوا البَصَلَ ؛ فَإِنَّ فیهِ ثَلاثَ خِصالٍ: یُطَیِّبُ النَّکهَةَ، ویَشُدُّ اللِّثَةَ، ویَزیدُ فِی الماءِ وَالجِماعِ . (13)

امام صادق علیه السلام: پیاز بخورید؛ چرا که سه ویژگى دارد: بوى دهان را خوش مى سازد ، لثه را استحکام مى بخشد ، و آب و توان آمیزش را افزون مى کند .

مکارم الأخلاق عن بعض أصحاب الإمام الصادق علیه السلام ، قال له: جُعِلتُ فِداکَ ! إنّی أشتَرِی الجَوارِیَ فَاُحِبُّ أن تُعَلِّمَنی شَیئاً أتَقَوّى عَلَیهِنَّ .

قالَ : خُذ بَصَلاً وقَطِّعهُ صُغاراً صُغاراً وَاقلِهِ بِالزَّیتِ ، وخُذ بَیضاً فَافقِصهُ فی صَحفَةٍ وذُرَّ عَلَیهِ شَیئاً مِنَ المِلحِ ، فَاذرُرهُ عَلَى البَصَلِ وَالزَّیتِ وَاقلِهِ شَیئاً ، ثُمَّ کُل مِنهُ .

قالَ : فَفَعَلتُ ، فَکُنتُ لا اُریدُ مِنهُنَّ شَیئاً إلاّ قَدَرتُ عَلَیهِ . (14)

مکارم الأخلاق به نقل از یکى از یاران امام صادق علیه السلام: به امام علیه السلام گفتم : فدایت شوم! من کنیزانی مى خرم . دوست دارم چیزى به من تعلیم فرمایى که بر [آمیزش با] آنها توانایى یابم .

فرمود : «پیاز را ریز کرده ، در روغن سرخ کن ، تخم مرغى هم در سینى اى بشکن و قدرى نمک بر آن بپاش . آن گاه ، این تخم مرغ را روى پیاز و روغن زیتون بریز و اندکى بجوشان و سپس از آن ، بخور» .

راوى گوید : این کار را انجام دادم و از آن پس ، هر گاه قصد آمیزش با آن کنیزان مى کردم ، بر آن توانایى داشتم .

الإمام الکاظم علیه السلام: مَن أکَلَ البَیضَ وَالبَصَلَ وَالزَّیتَ ، زادَ فی جِماعِهِ ، ومَن أکَلَ اللَّحمَ بِالبَیضِ ، کَبُرَ عَظمُ وَلَدِهِ . (15)

امام کاظم علیه السلام: هر کس تخم مرغ و پیاز و روغن زیتون بخورد ، بر توان جنسى او افزوده شود و هر کس گوشت و تخم مرغ بخورد ، استخوان فرزندش درشت باشد .

الکافی عن عمر بن أبی حسنة الجمّال: شَکَوتُ إلى أبِی الحَسَنِ علیه السلام قِلَّةَ الوَلَدِ. فَقالَ لی : اِستَغفِرِ اللّه  ، وکُلِ البَیضَ بِالبَصَلِ . (16)

- به نقل از عمر بن ابى حسنه جمّال: نزد امام کاظم علیه السلام ، از کمىِ فرزند ، اظهار ناراحتى کردم . به من فرمود : «از خداوند ، آمرزش بطلب و تخم مرغ با پیاز بخور» .

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: اللَّحمُ بِالبَیضِ یَزیدُ فِی الباءَةِ .(17)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: گوشت با تخم مرغ ، بر توان جنسى مى افزاید .

الإمام الصادق علیه السلام: شَکا نَبِیٌّ مِنَ الأَنبِیاءِ علیهم السلام إلَى اللّه  عز و جل قِلَّةَ النَّسلِ. فَقالَ : کُلِ اللَّحمَ بِالبَیضِ . (18)

امام صادق علیه السلام: یکى از پیامبران ، از کمىِ فرزندان به درگاه خداوند عز و جلشکایت بُرد . خداوند فرمود : «گوشت با تخم مرغ بخور» .

الإمام الکاظم علیه السلام: لا أرى بِأَکلِ الحُبارى بَأساً ، وإنَّهُ جَیِّدٌ لِلبَواسیرِ ، ووَجَعِ الظَّهرِ ، وهُوَ مِمّا یُعینُ عَلى کَثرَةِ الجِماعِ . (19)

امام کاظم علیه السلام: در خوردن هوبْره، اشکالى نمى بینم . آن ، براى بواسیر و دردِ کمر ، خوب است و از چیزهایى است که بر فراوانى آمیزش ، انسان را یارى مى رساند .

الإمام الصادق علیه السلام: إنّ نَبِیّاً مِنَ الأَنبِیاءِ شَکا إلَى اللّه  عز و جل الضَّعفَ ، وقِلَّةَ الجِماعِ ، فَأَمَرَهُ بِأَکلِ الهَریسَةِ .(20)

امام صادق علیه السلام: یکى از پیامبران ، از ضعف و کمىِ توان آمیزش به درگاه خداوند عز و جل اظهار ناراحتى کرد . خداوند ، او را به خوردن حلیم ، فرمان داد .

الإمام الصادق علیه السلام: شُربُ السَّویقِ بِالزَّیتِ یُنبِتُ اللَّحمَ ، ویَشُدُّ العَظمَ ، ویُرِقُّ البَشَرَةَ ، ویَزیدُ فِی الباهِ . (21)

امام صادق علیه السلام: خوردن سویق با روغن زیتون، گوشت مى رویانَد، استخوان را استحکام مى بخشد، پوست را نازک مى کند و بر توان جنسى مى افزاید .

الإمام الکاظم علیه السلام: مَن تَغَیَّرَ عَلَیهِ ماءُ ظَهرِهِ ، یَنفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الحَلیبُ بِالعَسَلِ . (22)

امام کاظم علیه السلام: هر کس آبِ کمرش بر وى دیگرگون شود ، شیر تازه با عسل برایش سودمند است .

الإمام الصادق علیه السلام: اِتَّخِذوا فی أسنانِکُمُ السُّعدَ؛ فَإِنَّهُ یُطَیِّبُ الفَمَ، ویَزیدُ فِی الجِماعِ.(23)

امام صادق علیه السلام: مُشکَک به لابه لاى دندان هاى خویش در آورید ؛ چرا که دهان را خوش بو مى کند و بر توان همبسترى مى افزاید.

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: إنَّ الرّیحَ الطَّیِّبَةَ تَشُدُّ القَلبَ ، وتَزیدُ فِی الجِماعِ . (24)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: بوى خوش ، قلب را استوارى مى بخشد و بر توان همبسترى مى افزاید .

الإمام الصادق علیه السلام: الرّیحُ الطَّیِّبَةُ تَشُدُّ العَقلَ ، و تَزیدُ فِی الباهِ . (25)

امام صادق علیه السلام: بوى خوش ، قلب را استوارى مى بخشد و بر توان جنسى مى افزاید .

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: کَثرَةُ تَسریحِ الرَّأسِ تَذهَبُ بِالوَباءِ ، وتَجلِبُ الرِّزقَ ، وتَزیدُ فِی الجِماعِ .(26)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: فراوان شانه زدن موها ، وَبا را از میان مى بَرَد ، روزى مى آورد و بر قدرت انسان براى نزدیکى مى افزاید .

الإمام الصادق علیه السلام: الکُحلُ یَزیدُ فِی المُباضَعَةِ .(27)

امام صادق علیه السلام: سرمه ، توان همبسترى را افزون مى سازد .

الإمام الرضا علیه السلام: عَلَیکَ بِالإِثمِدِ فَإِنَّهُ یَجلُو البَصَرَ ، ویُنبِتُ الأَشفارَ ، ویُطَیِّبُ النَّکهَةَ ، ویَزیدُ فِی الباهِ.(28)

امام رضا علیه السلام: بر تو باد سرمه سیاه ؛ چرا که دیده را جلا مى دهد ، مژگان را مى رویانَد ، دهان را خوش بو مى سازد و بر توان جنسى مى افزاید .

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: عَلَیکُم بِسَیِّدِ الخِضابِ ؛ فَإِنَّهُ یُطَیِّبُ البَشَرَةَ ، ویَزیدُ فِی الجِماعِ.(29)

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: بر شما باد استفاده از بهترین خضاب ها(حنا)، که پوست را پاکیزه مى کند و قدرت همبسترى را مى افزاید .

الإمام الکاظم علیه السلام: فِی الخِضابِ ثَلاثُ خِصالٍ : مَهیَبَةٌ فِی الحَربِ ، ومَحَبَّةٌ إلَى النِّساءِ ، ویَزیدُ فِی الباهِ .(30)

امام کاظم علیه السلام: در خضاب، سه ویژگى است: هیبت آورى در جنگ ، مِهرآورى به زنان ، و توان جنسى را نیز مى افزاید .

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: عَلَیکُم بِالحِنّاءِ؛ فَإِنَّهُ یُنَوِّرُ رُؤوسَکُم، ویُطَهِّرُ قُلوبَکمُ، و یزَیدُ فِی الجِماعِ .(31)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: بر شما باد حنا؛ چرا که [دیده هاى] سرتان را روشن مى سازد ، دل هایتان را پاک مى کند و بر توان جنسى مى افزاید .

الإمام الصادق علیه السلام: الکُحلُ یَزیدُ فِی المُضاجَعَةِ ، وَالحِنّاءُ یَزیدُ فیها . (32)

امام صادق علیه السلام: سرمه ، توان همبسترى را افزایش مى دهد . حنا نیز بر آن مى افزاید .

الإمام الکاظم علیه السلام: شَعرُ الجَسَدِ إذا طالَ قَطَعَ ماءَ الصُّلبِ ، وأرخَى المَفاصِلَ ، ووَرَّثَ الضَّعفَ ، وَالسِّلَّ ، وإنَّ النّورَةَ تَزیدُ فی ماءِ الصُّلبِ ، وتُقَوِّی البَدَنَ ، وتَزیدُ فی شَحمِ الکُلیَتَینِ ، وتُسمِنُ البَدَنَ .(33)

امام کاظم علیه السلام: موى بدن، چون بلند شود، آب کمر از جریان مى افتد، مفاصل ، سست مى شوند و ضعف و سِل به دنبال مى آورد . امّا نوره(پودر موبر سنتی)، آب کمر را افزون مى سازد، بدن را تقویت مى کند ، بر پیهِ کلیه ها مى افزاید و بدن را چاق مى کند .

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: إنَّ الرّیحَ الطَّیِّبَةَ تَشُدُّ القَلبَ ، وتَزیدُ فِی الجِماعِ . (34)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: بوى خوش ، قلب را استوارى مى بخشد و بر توان همبسترى مى افزاید.

الإمام الصادق علیه السلام: أکثِروا مِنَ الباذَنجانِ عِندَ جِدادِ النَّخلِ ؛ فَإِنَّهُ شِفاءٌ مِن کُلِّ داءٍ ، ویَزیدُ فی بَهاءِ الوَجهِ ، ویُلَیِّنُ العُروقَ ، ویَزیدُ فی ماءِ الصُّلبِ . (35)

امام صادق علیه السلام: در هنگام خرماچینى ، فراوان بادنجان (/ بادمجان) بخورید؛ چرا که شفاى هر درد است ، بر روشنىِ چهره مى افزاید ، رگ ها را نرم مى کند و آب کمر (نیروى جنسى) را افزون مى سازد.

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: کُلُوا التّینَ الرَّطبَ وَالیابِسَ ؛ فَإِنَّهُ یَزیدُ فِی الجِماعِ ، ویَقطَعُ البَواسیرَ ، ویَنفَعُ مِنَ النِّقرِسِ والإبرِدَةِ . (36)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم: انجیر تازه و خشک، بخورید؛ چرا که بر قدرت همبسترى مى افزاید، بواسیر را ریشه کن مى کند و براى درمان نِقرِس و سردىِ مزاج، سودمند است .

الإمام الباقر علیه السلام: مَن عَدِمَ الوَلَدَ فَلیَأکُلِ البَیضَ وَلیُکثِر مِنهُ ؛ فَإِنَّهُ یُکثِرُ النَّسلَ . (37)

امام باقر علیه السلام: هر کس فرزند ندارد، تخم مرغ بخورد و فراوان از آن بهره ببرد؛ چرا که نسل را مى افزاید.

الإمام الصادق علیه السلام : مَن عَدِمَ الوَلَدَ ، فَلیَأکُلِ البَیضَ وَلیُکثِر مِنهُ . (38)

امام صادق علیه السلام: هر کس فرزند ندارد ، تخم مرغ بخورد .

الإمام الکاظم علیه السلام: کَثرَةُ أکلِ البَیضِ تَزیدُ فِی الوَلَدِ . (39)

امام کاظم علیه السلام: فراوان خوردن تخم مرغ ، فرزند را افزون مى سازد .

الإمام الکاظم علیه السلام: مَن أکَلَ البَیضَ وَالبَصَلَ وَالزَّیتَ زادَ فی جِماعِهِ . (40)

امام کاظم علیه السلام: هر کس تخم مرغ و پیاز و روغن زیتون بخورد ، بر توان جنسى او افزوده مى شود .


مأخذ

 • شهر حدیث

منابع

 • 1. الخصال ، صفحه 443 ، حديث 35 ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 400 ، حديث 1364 ، روضة الواعظين ، صفحه 341 وليس فيه «وهو اُشنان» ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 196 ، حديث 12 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 592
 • 10. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 372 ، حديث 1 عن داوود بن فرقد دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 630
 • 11. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 372، حديث 2 ، مكارم الأخلاق ، جلد 1، صفحه 399، حديث 1358 ، بحار الأنوار، ج66، ص219، حديث 3 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 628
 • 12. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 374 ، حديث 3 ، الخصال ، صفحه 158 ، حديث 200 كلاهما عن ميسّر بياع الزطّي ، المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 330 ، حديث 2126 وليس فيه «والجماع» ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 396 ، حديث 1342 وليس فيه «الماء» ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صف
 • 13. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 379 ، حديث 4 عن أبي عزيز المرادي ، الخصال ، صفحه 63 ، حديث 91 ، المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 203 ، حديث 1601 كلاهما عن فضيل بن عثمان ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 302 ، حديث 952 ، بحار الأنوار ، جلد 62 ، صفحه 237 ، حديث 6 دانش نا
 • 14. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 465 ، حديث 2 ، الخصال ، صفحه 99 ، حديث 50 ، ثواب الأعمال ، صفحه 43 ، حديث 1 وفيهما «تحدّ» بدل «تجلو» ، دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 646 در الخصال و ثواب الأعمال به جاى «جلا مى دهد» ، عبارت «تيز مى كند» آمده است.
 • 15. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 481 ، حديث 6 عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 188 ، حديث 551 ، بحار الأنوار ، جلد 76 ، صفحه 102 ، حديث 9 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 640
 • 16. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 489 ، حديث 6 ، ثواب الأعمال ، صفحه 40 ، حديث 1 ، بحار الأنوار ، جلد 76 ، صفحه 118 ، حديث 7 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 640
 • 17. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 494 ، حديث 8 ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 109 ، حديث 236 ، طبّ الأئمّة لابني بسطام ، صفحه 130 وفيه «المضاجعة» بدل «المباضعة» ، بحار الأنوار ، جلد 76 ، صفحه 95 ، حديث 11 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 640
 • 18. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 510 ، حديث 3 ، قرب الإسناد ، صفحه 167 ، حديث 610 وفيه «الصلب» بدل «القلب» وكلاهما عن عليّ بن رئاب عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار ، جلد 76 ، صفحه 140 ، حديث 1 ، دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 638 در قرب الإسناد به
 • 19. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 510 ، حديث 3 ، قرب الإسناد ، صفحه 167 ، حديث 610 وفيه «الصلب» بدل «القلب» وكلاهما عن عليّ بن رئاب عن الإمام الصادق عليه السلام ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 100 ، حديث 189 وليس فيه ذيله ، بحار الأنوار ، جلد 76 ، صفحه 140 ،
 • 2. السرائر ، جلد 3 ، صفحه 141 ، دعائم الإسلام ، جلد 2 ، صفحه 166 ، حديث 594 ، بحار الأنوار ، جلد 62 ، صفحه 275 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 638
 • 20. المحاسن ، جلد 1 ، صفحه 76 ، حديث 37 عن الحسين بن علوان. انظر تمام الحديث وتخريجه فى: خواصّ التمر جلد 2 ، صفحه 248 ، حديث 1605 ، دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 630 . براى ديدن متن كامل روايت و منابع آن ، ر .ك : خواصّ خرما ج2 ، صفحه 249، حديث 1604.
 • 21. المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 276 ، حديث 1887 عن محمّد بن إبراهيم الجعفي ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 352 ، حديث 1148 ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 48 ، حديث 21 دانش نامه احاديث پزشكي : 2 / 224
 • 22. المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 345 ، حديث 2189 ، بحار الأنوار ، جلد 104 ، صفحه 82 ، حديث 31 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 630
 • 23. المعجم الكبير ، جلد 11 ، صفحه 116 ، حديث 11304 ، كنز العمّال ، جلد 16 ، صفحه 483 ، حديث 45569 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 644
 • 24. تاريخ دمشق ، جلد 43 ، صفحه 566 ، حديث 9412 عن واثلة بن الأسقع ، كنز العمّال ، جلد 10 ، صفحه 45 ، حديث 28282 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 642
 • 25. دعائم الإسلام ، جلد 2 ، صفحه 145 ، حديث 511 ، السرائر ، جلد 3 ، صفحه 138 وفيه «روي أنّ أكل اللحم . . .» ، بحار الأنوار ، جلد 62 ، صفحه 273 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 634
 • 26. صحيح البخاري ، جلد 2 ، صفحه 673 ، حديث 1806 ، صحيح مسلم ، جلد 2 ، صفحه 1018 ، حديث 1400 ، سنن أبي داوود ، جلد 2 ، صفحه 219 ، حديث 2046 كلّها عن عبد اللّه بن مسعود ، كنز العمّال ، جلد 16 ، صفحه 488 ، حديث 45592 نقلاً عن البغوي في مسند عثمان؛ المج
 • 27. صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ، صفحه 277 ، حديث 24 عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 189 ، حديث 559 ؛ كنز العمّال ، جلد 6 ، صفحه 668 ، حديث 17316 نقلاً عن ابن السني وأبي نعيم عن أبي رافع وزاد فيه : «الحنّاء» بع
 • 28. طبّ الأئمّة لابني بسطام ، صفحه 130 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 642
 • 29. طبّ الأئمّة لابني بسطام ، صفحه 130 دانش نامه احاديث پزشكي : 2 / 224
 • 3. الكافي ، ج6، ص325، ح4 ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج3، ص351، ح4235 كلاهما عن موسى بن بكر دانش نامه احاديث پزشكي : 2 / 224
 • 30. طبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم ، صفحه 8 عن ابن عبّاس ، بحار الأنوار ، جلد 62 ، صفحه 297؛ الفردوس ، جلد 3 ، صفحه 138 ، حديث 4371 عن ابن عبّاس نحوه ، كنز العمّال ، جلد 10 ، صفحه 46 ، حديث 28288 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 630
 • 31. كتاب من لا يحضره الفقيه ، جلد 3 ، صفحه 472 ، حديث 4649 عن إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 504 ، حديث 1744 عن الإمام الصادق عنه عليهماالسلام ، عوالي اللآلي ، جلد 3 ، صفحه 309 ، حديث 128 ، بح
 • 32. مستطرفات السرائر ، صفحه 57 ، حديث 18 عن عليّ بن يقطين ، بحار الأنوار ، جلد 76 ، صفحه 91 ، حديث 12 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 642
 • 33. مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 109 ، حديث 233 ، بحار الأنوار ، جلد 76 ، صفحه 95 ، حديث 11 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 640
 • 34. مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 358 ، حديث 1164 ، بحارالأنوار ، جلد 66 ، صفحه 290 ، حديث 2 ، دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 638 علاّمه مجلسى مى گويد : در قاموس آمده است: حليب ، يعنى شير دوشيده شده ، يا شيرى كه هنوز مزه اش تغيير نيافته است. همچنين ديگر
 • 35. مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 377 ، حديث 1254 عن كعب ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 186 ، حديث 6 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 442
 • 36. مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 377 ، حديث 1254 عن كعب ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 186 ، حديث 6 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 630
 • 37. مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 398 ، حديث 1355 ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 223 ، حديث 7 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 236
 • 38. مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 425 ، حديث 1451 ، بحار الأنوار ، جلد 10 ، صفحه 84 ، حديث 41 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 634
 • 39. مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 425 ، حديث 1451 ، بحار الأنوار ، جلد 104 ، صفحه 84 ، حديث 41 دانش نامه احاديث پزشكي : 2 / 226
 • 4. الكافي ، جلد 5 ، صفحه 564 ، حديث 36 ، عوالي اللآلي ، جلد 3 ، صفحه 309 ، حديث 129 نحوه دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 644
 • 40. مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 425 ، حديث 1452 ، بحار الأنوار ، جلد 104 ، صفحه 84 ، حديث 42 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 632
 • 5. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 306 ، حديث 7 ، المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 287 ، حديث 1937 كلاهما عن عبد اللّه بن مسكان ، بحار الأنوار ، جلد 104 ، صفحه 80 ، حديث 15 ، دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 636 سويق ، آرد گندم و جو بو داده است. توضيح بيشتر درباره سويق ، د
 • 6. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 313 ، حديث 6 عن نشيط بن صالح ، مكارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 349 ، حديث 1135 وليس فيه «كثرة» ، بحار الأنوار ، جلد 64 ، صفحه 285 ، حديث 51 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 636
 • 7. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 319 ، حديث 2 ، المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 169 ، حديث 1468 كلاهما عن عبد اللّه بن سنان ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 86 ، حديث 1 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 636
 • 8. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 324 ، حديث 2 ، المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 276 ، حديث 1885 عن محمّد بن عمر بن أبي حسنة الجمّال ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 46 ، حديث 11 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 634
 • 9. الكافي ، جلد 6 ، صفحه 325 ، حديث 3 ، المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 276 ، حديث 1884 وصفحه 275 ، حديث 1883 نحوه وكلّها عن عبداللّه بن سنان ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 46 ، حديث 10 دانش نامه احاديث پزشكي : 1 / 634

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است