علت شناسی، مکانیسم ایجاد، پیش آگهی و نحوره برخورد با بیماری بواسیر(هموروئید) در طب سنتی ایران که در این مقاله به ان پرداخته خواهد شد تا حد زیادی با طب رایج متفاوت است. اگرچه برای برخی موارد هموروئید جراحی پیشنهاد شده است اما درمانهای دارویی مطرح شده برای آن در طب سنتی ایران فراوان تر است. این مطالعه به توسعه نگرش ما در خصوص برخی جنبه های بیماری همومروئید کمک کرده و ما را در یافتن درمانهای دارویی گیاهی و طبیعی یاری خواهد نمود.

از منظر طب سنتی ایران پاتوژنز بیماری هموروئید، غالبا ماهیتی اخلاطی (بیوشیمیایی) دارد. برای درمان بیماری هموروئید 10 استراتژی پیشنهاد شده است که اکثر آنها دارویی هستند.

برای مطالعه این مقاله لینک زیر را کلیک کنید.

فایل های پیوست

458.pdf

نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است