یبوست یکی از شایعترین عوارض سبک زندگی جدید است. تعریف واحدی از یبوست وجود ندارد. این مطالعه، یک مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون است که پس از تعریف یبوست، به مقایسه علل آن در کتب معتبر طب سنتی با عللی که در کتابهای مرجع طب داخلی ذکر شده می پردازد.

تعریف یبوست در طب سنتی ایرانی با طب جدید متفاوت است. به طوری که تشخیص یبوست در طب سنتی بسیار زود مطرح شده و تعداد موارد طبیعی اجابت مزاج، بیش از تعدادی است که در طب جدید در نظر گرفته می شود. لذا تعریف یبوست در این دو طب، تطبیق کامل با هم ندارند.

در مجموع به نظر می رسد با اینکه در بعضی از موارد، علل یبوست در این دو مکتب طب، قابل تطبیق است، ولی علل یبوست در طب سنتی، عمل گرایانه تر و با شمول بیشتر است. در حالی که علل یبوست در طب جدید، علی رغم دقت بیشتری که در دسته بندی اعمال شده شمول کمتری دارد و یبوستهای عملکردی با شیوع 90٪ طبقه بندی مناسبی ندارد.

برای مطالعه کامل یافته های این مطالعه لینک زیر را کلیک کنید.

فایل های پیوست

459.pdf

نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است