آشنایی با هومیوپاتی-6

«بررسى سیر درمان در هومیوپاتی»

سؤال: بعد از مصرف داروهاى هومیوپاتى چه حالت هایى ممکن است پیش بیاید؟

پاسخ: به طور کلى سه حالت را فرد مى تواند احساس کند:

1. احساس بهبودى: که این احساس بهبودى مى تواند چندین حالت را شامل گردد:

الف: احساس بهبودى در تمام علایم براى یک یا چندین ماه بدون بازگشت علایم.

ب: احساس بهبودى در تمام علایم براى چند روز یا چند هفته و بازگشت مجدد علایم، که در ادامه مى تواند با بازگشت مجدد بهبودى ادامه یابد.

پ: احساس بهبودى در بعضى علایم و عدم تغییر یا تشدید در بعضى علایم دیگر، که این مقدار بهبودى براى آن علامت خاص مى تواند از 10% تا 100% متغیر باشد.

ت: احساس بهبودى در تمام و یا بعضى از علایم به دنبال یک تشدید در همان علایم.

2. عدم تغییر در علایم جسمى و یا روانی.

3. پیدا شدن علایمى جدید که فرد ممکن است سابقه آنها را در سال هاى قبل داشته و یا نداشته باشد.

شکل هاى مختلف بیرون ریزى بیمارى در فرد را نیز مى توان جزء این حالت محسوب نمود مانند پیدا شدن ترشحات خلطى یا چرکى یا به وجود آمدن اسهال و استفراغ و یا افزایش ترشحات واژینال و یا حتى افزایش خونریزى زمان پریود و یا پیدا شدن جوش یا خارش در سطح پوست. بنابراین متوجه مى شوید که در فاصله تجویز دو دارو نبایستى که بدون اطلاع پزشک خود دارویى شیمیایى را مصرف نمایید، چرا که به عنوان مثال آن چیزى را که شما به عنوان سرماخوردگى و یا اسهال و استفراغ تلقى مى کنید، مى تواند در واقع نوعى بیرون ریزى و واکنش بدن شما نسبت به داروهاى هومیوپاتى باشد. بنابراین بیمار باید حتماً قبل از مراجعه به هر پزشکى و یا مصرف هرگونه داروى شیمیایى با پزشک هومیوپات خود تماس حاصل نماید.

بنابراین تأکید مى شود که در هر موقعیتى حتى حالت دوم، حتماً روند درمان خود را ادامه داده و به پزشک هومیوپات خود اجازه ارزیابى مجدد و تجویز مجدد را بدهید.

س: براى ارزیابى داروى تجویزشده، بیمار چه کمکى مى تواند به پزشک بکند؟

پ: بیمار باید پس از مصرف دارو به طور هفتگى یک ارزیابى از وضعیت جسمى و روانی خود داشته باشد که آیا در هفته اى که گذشته است، در وضعیت جسمى بهبودى داشته است یا خیر و همچنین در وضعیت روانی خود بهبودى داشته است یا خیر و بتواند هر هفته را با هفته هاى قبل مقایسه نماید و وضعیت را به طور دقیق در ویزیت بعدى به پزشک خود اطلاع دهد.

از طرفى دیگر باید بتواند هر دارویى را که در هر نوبت (معمولاً در هر ماه) مصرف مى کند با داروهاى قبلى مقایسه نماید و به پزشک خود اطلاع دهد که کدامیک از آنها بهترین نتیجه را براى وى در برداشته است و همچنین بایستى ظهور علایم جدیدى، که فرد سابقه آنها را در سالیان قبل داشته است و یا نداشته است به پزشک خود اطلاع بدهد.

س: آیا مشکلات بیمار با یک یا چند بار مصرف دارو براى همه عمر حل مى شود و یا مسأله اى به نام عود بیمارى نیز وجود دارد؟

پ: هدف از درمان هومیوپاتى ریشه کن کردن تمام مشکلات فرد به طور دائم مى باشد. اما مى توانیم به دلایل زیر عود بیمارى را داشته باشیم:

1. معمولاً پزشکان هومیوپات به خاطر اینکه وسیله مکانیکى اى براى ارزیابى حساسیت بیمار نسبت به داروهاى هومیوپاتى ندارند، ترجیح مى دهند که از داروهایى با قدرت پایین تر روند درمان را شروع نمایند و چنانچه عودى بعد از یک دوره بهبودى پیش بیاید نشان دهنده آن است که اکنون بیمار نیاز به همان دارو ولى با قدرت بالاتر دارد و این پله هاى افزایش قدرت را باید بدون عجله و در زمان مقتضى خود پیمود. چرا که دارویى با توان بالا مى تواند در بیمارى که حساسیت زیادى نسبت به آن دارد وضعیت بیمارى فرد را به شدت تشدید نماید.

2. علت دیگر عود علایم فرد مى تواند به دلیل خنثى شدن داروى هومیوپاتى مصرف شده باشد. بر همین اساس معمولاً بسیارى از پزشکان هومیوپات توصیه مى نمایند که بیمار رژیم غذایى خاصى را رعایت نماید. این رژیم معمولاً شامل پرهیز از مصرف قهوه و نسکافه، فلفل، سیر و نعناع مى باشد. بسیارى از پزشکان هومیوپات روى این پرهیزها تأکید دارند، ولى عده اى دیگر آن را دلیلى براى عود بیمارى نمى دانند. تجربه شخصى، نشان داده که معمولاً داروهاى هومیوپاتى قوى تر از آن هستند که توسط این مواد ذکر شده و یا دیگر موادى که توسط دیگر همکاران هومیوپات گفته مى شود خنثى گردند. ولى احتیاط ایجاب مى کند که تا زمان پیش آمدن بهبودى به خصوص در چند ماه اول این موارد رعایت شوند.

3. علت دیگر عود بیمارى مى تواند به روش زندگى فرد برگردد. در هومیوپاتى بر روى بهداشت تأکید فراوان مى گردد. بهداشت مى تواند شامل بهداشت آب و غذا، بهداشت هواى تنفس شده، بهداشت شغل شخص (بهداشت حرفه اى)، بهداشت صوتى و از همه مهمتر بهداشت روانى باشد که هریک از این موارد با توجه به نوع بیمارى فرد اهمیت خاص خود را مى یابد. به عنوان مثال کسى که مشکل آسم دارد و در شرایط جغرافیایى و یا شغلى اى قرار دارد که نمى تواند بهداشت هواى تنفسى خود را رعایت کند، مسلماً درمان ریشه اى براى وى شکل نخواهد گرفت و این فرد اگر مى خواهد که به طور کامل از بیمارى آسم رهایى یابد مى بایست که تا حد امکان در جهت تصحیح وضعیت بهداشت هواى تنفسى خود بکوشد، به عنوان مثال محل زندگى و یا شغل خود را عوض نماید و یا حداقل از ماسک هاى مربوطه در محیط کار خود استفاده نماید.

مثال دیگر درخصوص بهداشت روانى، فردى است که به دلیل اضطراب مراجعه کرده است و شغلى پر مسئولیت و اضطراب آور دارد و یا در شرایط زندگى خانوادگى پر استرسى زندگى مى کند. منطقاً چنین فردى با داروى هومیوپاتى تا مدتى بهبودى حس مى کند ولى تا زمانى که شرایط شغلى و یا خانوادگى وى پر استرس باشد، طبعاً عودهاى مکرر وجود خواهد داشت.

بنابراین در مى یابیم همانگونه که در قبل نیز ذکر شد یک مجموعه شرایطى لازم هستند تا حلقه وار به دنبال هم قرار گیرند و فرد را در وضعیت بیمارى جسمى و یا ذهنى خاصى قرار دهند، پس مسلماً بایستى که یک مجموعه شرایطى دست به دست هم بدهند تا فرد را از این وضعیت جسمى یا ذهنى رهایى بخشند. بسیارى از این حلقه هاى بیمار کننده را فرد مى تواند با دقت در شرایط زندگى و ذهنیات و وضعیت غذایى و عادات رفتارى و... خود بیابد و آنها را حل و فصل نماید.

در این جا لازم به ذکر است که حالت دیگرى نیز وجود دارد که عود بیمارى نیست بلکه عوض شدن وضعیت بیمار مى باشد. به این معنى که با یک داروى هومیوپاتى بعد از مدتى علایم اولیه فرد برطرف شده ولى علایم دیگرى که مى توانند جدید باشند و یا فرد سابقه آنها را در خود و یا خانواده خود داشته است بروز نمایند که در این حالت نیاز مى باشد که دارو عوض شده و داروى مناسب دیگرى تجویز شود.

س: آیا هومیوپاتى یک روش درمانى سریع مى باشد یا کند؟

پ: در بیمارى هاى حاد چنانچه بیمار اطلاعات دقیقى را از وضعیت خود بدهد و پزشک بتواند این اطلاعات را به طور صحیحى ارزیابى کند، درمان فوق العاده سریع مى باشد و تنها مى توان نام معجزه را بر آن نهاد. ولى در بیمارى هاى مزمن از آنجایى که معمولاً مشکلات فرد بسیار عمیق و گسترده مى باشند و در بسیارى از موارد ریشه در ژنتیک فرد دارند، نیاز به ماه ها و یا حتى سال ها زمان براى انجام بهبودى کامل داریم. هر چند که اگر شما بیمارى را، مانند درختى در نظر بگیرید، در چند ماه اول مى توان سریعاً شاخ و برگ این درخت را قطع نمود لکن ریشه کن کردن این درخت نیاز به سال ها مداومت در درمان فرد دارد. اما این سال ها وقت به معناى ملاقات کردن بیمار در هر ماه نمى باشد چرا که پس از مدتى که مشاهده شد روند بهبودى به خوبى پیش مى رود مى توان فاصله ویزیت ها را به دو و یا حتى 6 ماه یکبار رساند.

در واقع درمان هومیوپاتى، چه در بیمارى هاى حاد و چه در بیمارى هاى مزمن، بسیار سریع تر از روش پزشکى معمول عمل مى کند و به طور کلى در هومیوپاتى براى بسیارى از بیمارى ها نظیر ناراحتى هاى اعصاب که در پزشکى رایج تنها به کنترل کردن آنها و نه درمان آنها اکتفا مى گردد، درمان ریشه اى وجود دارد.

س: آیا ممکن است که بیمار چندین ماه متوالى به پزشک هومیوپات مراجعه نماید ولى هیچگونه اثر درمانى اى ظاهر نگردد؟

پ: بله. چنین حالتى به ندرت پیش مى آید که این امر مى تواند به دلایل مختلفى باشد. همانگونه که قبلاً ذکر شد، هومیوپاتى یک قانون در طبیعت مى باشد و همانگونه که در مورد برق این قانون وجود دارد که شما اگر صد بار کلید برق را بزنید، هر 100 بار آن باید لامپ مربوطه روشن شود، در هومیوپاتى نیز از هر صد مورد باید هر صدتاى آن معالجه شود. ولى اگر چنین امرى رخ ندهد، باید مسیر را بررسى و عیب یابى نمود.

بنابراین مى تواند مواردى پیش بیاید که همانگونه که ذکر گردید، چندین بار فرد مراجعه کند و هیچگونه اثر درمانى اى نگیرد. در این موارد شخص باید صبور بوده و فرصت کافى را به پزشک خود بدهد تا عیب یابى صورت گرفته و مشکل مربوطه حل گردد.

شاید علت این امر در این باشد که بیمار به اندازه کافى به جزئیات مشکل خودآگاهى نداشته و یا یک نکته اى را که مى تواند از نظر پزشک هومیوپات کلید حل مشکل باشد، عنوان ننموده چرا که برایش بى اهمیت به نظر مى رسیده است و یا اینکه از طرفى دیگر، به عنوان علت دوم، پزشک نتواند اطلاعات داده شده توسط بیمار را خوب پردازش و یا جمع بندى نماید.

علت سوم مى تواند این باشد که از آنجایى که هر داروى هومیوپاتى داراى چندین درجه قدرت مختلف مى باشد، قدرت متناسب با بیمارى فرد انتخاب نشده باشد و چهارم اینکه بعضى از داروهاى هومیوپاتى داراى اثرى عمیق اما کند هستند.

علت پنجم، ممکن است فرد در وضعیتى باشد که عامل ایجادکننده آن بیمارى تداوم داشته و در نتیجه داروى هومیوپاتى نمى تواند اثر خود را ظاهر نماید. علت ششم مى تواند داروهایى باشد که فرد استفاده مى کند و یا حتى اعتیاد وى باشد.

پس مجدداً تأکید مى کنم که فرصت کافى به پزشک خود بدهید تا بتواند هنر خویش را به نمایش بگذارد.

س: اگر کسى در حین درمان هومیوپاتى، دچار بیمارى هاى حادى مانند سرماخوردگى بشود چه باید بکند؟

پ: همانگونه که ذکر شده است، هومیوپاتى براى بیمارى هاى حاد نیز دارو دارد، لذا در این موارد یا حتى مواردى مانند سوختگى و آسیب هاى فیزیکى، شما بایستى که قبل از مصرف هرگونه دارو و یا مراجعه به هر پزشکى حتماً با پزشک هومیوپات خود تلفنى مشورت نمایید. او یکى از چهار کار زیر را توصیه خواهد کرد:

1. ممکن است یک سرى دستورهاى غیردارویى به شما بدهد.

2. بعد از شنیدن وضعیت شما، اگر چنانچه آن را به دلیل بیرون ریزى بیمارى بداند، توصیه به صبر و تحمل نماید.

3. از شما بخواهد که براى معاینه و دریافت داروى هومیوپاتى مراجعه نمایید.

4. بسته به شرایط ممکن است که داروى شیمیایى برایتان تجویز نماید. مثال این موارد کسانى هستند که منزلشان در شهرستان قرار دارد و نمى توانند به عنوان مثال براى یک سرماخوردگى به تهران مراجعه نمایند ولى بیماران باید متوجه باشند چنانچه به هر دلیلى دسترسى به پزشک خود نداشته باشند و وضعیت، خیلى حاد و اورژانس باشد، باید خود را به درمانگاه یا بیمارستانى برسانند و داروهاى شیمیایى تجویز شده را بنا به دستور پزشک کشیک مصرف نمایند. ولى حتى الامکان از مصرف و تزریق کورتون ها مگر در موارد بسیار حاد پرهیز نمایند.

س: با توجه به اینکه هومیوپاتى با دسته داروهاى کورتون دار و هورمون دار بیشترین مشکل را دارد، بهترین روش جلوگیرى از باردارى چه مى باشد؟

پ: از دیدگاه هومیوپاتى استفاده از قرص LD و یا HD و کلاً روش هاى هورمونى ناصحیح مى باشند و بهتر است که از روش هاى دیگر ضد باردارى مانند IUD، کاندوم و یا روش جلوگیرى طبیعى استفاده گردد.

ش: آیا مى توان همزمان با هومیوپاتى از روش هاى دیگر طب مکمل مثل طب سوزنى، یوگا، انرژى درمانى، و یا... نیز استفاده کرد؟

پ: تمام این روش هاى درمانى به همان نقطه اى از وجود انسان اثر مى گذارند که داروهاى هومیوپاتى اثر مى کنند، یعنى همان انرژى حیاتى، لذا این روش ها مى توانند اثر مثبتى روى پیشبرد درمان داشته باشند. ولى باید توجه کرد که چنانچه فرد بخواهد دو روش را همزمان یا تنها در فاصله کمتر از 3 - 4 ماه شروع کند، این کار ارزیابى وضعیت بیمار را هم براى پزشک هومیوپات و هم براى آن متخصص دیگر مشکل مى سازد. براى مثال اگر علامتى بهبودى یابد و علامت دیگرى تشدید شود پزشک هومیوپات نمى تواند متوجه بشود که آیا این پدیده به خاطر اثر داروى وى بوده است یا کار آن متخصص دیگر، بنابراین اگر فرد از سال هاى قبل یک روشى را شروع کرده و اکنون مى خواهد روش دیگرى را اضافه نماید، این امر مشکلى را پیش نمى آورد ولى اگر مى خواهد که همزمان یا با فاصله کمتر از چهار ماه دو روش را شروع نماید بهتر است از این کار پرهیز نماید.


منابع

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است