امروزه بیماریهای طحال در رده شایعترین بیماریها نیست، در واقع عضو طحال به عنوان یک عضو سحرامیز در ترتیب دادن و انجام فاگوسیتوز موثر اریتروسیتها، وارد کردن دوباره اهن به چرخه، به دام اندختن و تخریب پاتوژن ها، القای ایمنی اکتسابی، مخزن سلولهای خونی و پلاکتها، تنظیم حجم پلاسما و هماتوپویزیس شناخته می شود. البته هر یک از این فعالیتها مربوط به یک بخش از طحال است به نحوی که این هماهنگی و تطابق در هیچ عضو دیگری دیده نمی شود.

در منابع طب سنتی ایران طحال به علت نقشی که در دفع سودا دارد و نیز جایگاه سودا می باشد مورد اهمیت است، شاید بتوان گفت که در اکثر بیماریهایی که ماهیت سوداوی دارند، طحال به نحوی نقش بازی می کند. سودا در طب سنتی ایران به عنوان رسوب یا دردی خون است که وظیفه برداشت آن از خون به عهده طحال و تعادل خلط سودا در بدن وابسته به عملکرد طحال است، همچنین طحال سودا را به خود جذب می کند و طعم آن را به ترشی تغییر داده و غذای خود را از ان تامین می کند.

به طور کلی تا وقتی که سودا مزاج معتدل دارد، بسیار سودمند است، زیرا سودای معتدل بنیاد همه بدن است و قوت و نیروی اندامها و سختی استخوانها و صبوری افراد وابسته به آن است.

در این مطالعه بیماری‌های مختص به عضو طحال در ده کتاب اصلی معالجات طب سنتی ایران دسته‌بندی و علائم مربوط به آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در کتب طب سنتی 119 علامت شامل علائم عمومی مانند رنگ بدن، علائم گوارشی مانند تهوع، نبض، بررسی ادرار، علائم مربوط به اعراض نفسانی و ... برای بیماریهای طحال برشمرده اند. از بین علائم فوق 21 عدد در نوع بیماری خاص خود، دارای تواتر بیشتری در کتب بودند و از بین آنها علائمی چون اسهال، بی اشتهایی، و نفخ دارای بیشترین تکرار هستند.

به نظر می‌رسد طحال به عنوان عضو موثر سیستم ایمنی بدن و نیز عامل حذف سلولهای فرسوده خونی، همچنین به عنوان یک عضو موثر بر فعالیت اعضای اصلی مانند کبد و معده و روده و... دارای اهمیت بسزایی در بسیاری از بیماری‌های اعضای فوق و نیز مواردی چون بحران‌ها، تغییر رنگ پوست، اختلالات اشتها، بی‌خوابی‌ها و ... باشد که در این صورت توجه به علائم این عضو در تشخیص و درمان بیماری‌های فوق کمک کننده است.

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است