بررسی تأثیر استفاده از طب مکمل در درمان بیماریها در شهر اصفهان در سال 1389

نویسنده : سوسن فدایی

کارشناس بهداشت شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

مقدمه و هدف: بیش از یک‌ سوم جمعیت کشورهای درحال توسعه گرفتار کمبود داروهای حیاتی و ضروری‌ برای درمان بیماری‌هایشان هستند. تقاضای بیماران برای دسترسی به خدمات طب تکمیلی و جایگزین وپیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تمایل پزشکان برای آگاهی استفاده از این روش‌ها در سطح جهان و از جمله ایران رو به افزایش است. در آمریکا بیش از 50 درصد بیمارانی که نیاز به خدمات پزشکی دارند از طب تکمیلی و جایگزین همراه یا به تنهایی برای درمان خود استفاده می‌کنند. 70درصد جمعیت کانادا از درمان‌های مکمل حداقل یک‌بار برای درمان استفاده کرده‌اند. 6/75% از جمعیت مردم تهران از طب گیاهی آگاهی داشته و 4/38% در بیماریها از آن استفاده می کنند. مطالعه‌ حاضربرای بررسی میزان استفاده از طب تکمیلی در جمعیت شهر اصفهان در بیماری اسهال که جزء یکی از بیماریهای شایع است که خیلی از افراد برای درمان آن به پزشک مراجعه نمی کنند در سال 1389 انجام شده است.

روش تحقیق: روش تحقیق بصورت مقطعی و توصیفی بوده و با تکمیل پرسشنامه توسط پرسشگران انجام گرفته است. نمونه گیری بصورت چندمرحله ای و انتخاب نمونه ها بصورت تصادفی انجام گرفت تعداد نمونه در سطح اطمینان 95 درصد با تعداد 384 نمونه محاسبه گردید. نمونه ها از افردا در جمعیت شهری اصفهان انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آزمون t-test استفاده شد.

نتایج و بحث: نشان می دهد50% افراد در هنگام مواجه با بیماری اسهال به پزشک مراجعه می کنند. 70% از جمعیت تحت مطالعه همزمان با استفاده از داروهای شیمیایی که پزشک معالج تجویز نموده از داروهای گیاهی استفاده کرده اند. افراد مورد مطالعه مدعی هستند که 16% بهبودی آنها از طریق داروهای شیمیایی، 23% از طریق گیاهان دارویی و 45% به خاطر استفاده از هردو بوده است. 55% افرادیکه به پزشک مراجعه نکرده اند توسط خود درمانی از طریق استفاده از گیاهان دارویی بهبودی یافته اند. هر چند که 33% افراد نیز ادعا می کنند به طور خود بخود و بدون استفاده از هیچ دارویی خوب شده اند. بیشترین داروهای گیاهی که افراد در درمان بیماری خود استفاده کرده اند نعنا و پونه به میزان 36%، خاکشیر معمولی 21% و خاکشیر جوشیده 11% بود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق و دیگر تحقیق ها ورشد تقاضا در زمینه طب گیاهی چه از طرف مردم و چه صنایع، توجه و حمایت بیشتر دولتمردان و جوامع علمی - دانشگاهی را در انجام تحقیقات منسجم در خصوص تعیین میزان اثربخشی این روش، برنامه‌ریزی جهت چگونگی ارائه این روشها در آموزش دانشگاهی به خود معطوف می نماید. اثبات ایمنی و سودمندی برخی گیاهان دارویی و شیوه‌های درمانی، مستلزم صرف زمان و هزینه‌ بیشتری است چون عدم کنترل و استفاده نابجا از طب گیاهی و شیوه‌های متنوع آن اثرات سوء و خطرناکی را به همراه خواهد داشت. سازمان بهداشت جهانی، خواستارتوسعه سیاست‌ها و خط‌مشی دولت‌ها برای ارزیابی و نظامند‌کردن طب سنتی و شیوه‌های متنوع طب مکمل و جایگزین و تضمین قابلیت و خاصیت  طب سنتی و درمان‌های مکمل و جایگزین بخصوص گیاهان دارویی و شفاف سازی مفهوم «درمان‌شناسی» در طب سنتی و درمان‌های مکمل و جایگزین برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان این نوع داروها و در نهایت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به طب سنتی و درمان‌های وابسته به آن شده است.

کلید واژه: بیماری اسهالی. درمان‌شناسی. طب تکمیلی. گیاهان دارویی


فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است