گیلاس

گيلاس:
گرم وتر بوده تا حدودي خاصيت غذايي دارد؛ از معده هم سريع عبور مي كند.تا حدودي لينت بخش است براي گرفتگي صدا و خشونت حلق و حنجره وبراي افراد مسن خوب است.گيلاس رو به گرمي است بنابراين بدن را ازاعتدال خارج نمي كندلذا افراد مسن از آن منتفع مي شوند.مصرف كمپوت نيزدرمواردي مفيد است چون افزودن شیرینی وحرارت ديدن ميوه باعث كاهش سردي ومعتدل شدن مزاج ميوه های سرد و همچنین نرم تر شدن آن ها مي‌شود ولذا امكان مصرف ميوه با مزاج سرد رابراي سرد مزاجان یا افراد مریض راحت تر مي‌كند.ازطرفي به علت تسهيل در هضم وجذب ميوه مناسب افراد مسن مي باشد.

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است