زردآلو

طبع خنكي دارد البته هرچه شيريني آن بيشتر باشد خنكي آن كمتر است. خصوصيات خوب بعضي ميوه ها در اين است كه برگه آنها بعدا قابل استفاده و نگهداري براي فصول ديگر هستند.مخصوصا افرادي كه دچار يبوست هستند خوب است ميوه را خشك كرده  وبعدا مورد استفاده قرار دهند.خشك كردن ميوه آسان است به اين صورت كه پس از شستن، ميوه را دونيم كرده و در سايه وجايي كه تهويه خوبي دارد خشك كنند.در هنگام مصرف مي‌توانندآن را خيس نموده كه در این صورت سردي و رطوبت آن قدری بيشتر مي شود.با جذب مجدد آب به میوه خشک، خوردن آن راحت تر شده و لينت دهندگي آن نيز افزايش مي يابد.

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است